Az Altaj

Az Altaj egy hegység Oroszország, Kazahstan, Kina és Mongólia határán. Legmagasabb hegye a Beluha, amely az orosz részhez tartozik. A továbbiakban „Altaj“ alatt csak az orosz rész értendő.

Az Altaj a történelem folyamán sok törzsnek illetve népnek szolgált lakhelyül hosszabb vagy rövidebb ideig. A i. e. 7-2. században a szkíták laktak ott, számos gazdag melléklettel ellátott sírt, „kurgánt“ hagyták hátra. Később török törzsek telepedtek le itt. Van olyan elmélet is, hogy a magyarok eredetileg az Altajból indultak. Az altaji nyelvek csoportja ma más nyelveket foglal magában, mint régen, amikor a finnugor nyelvcsaládot is oda csatolták.

A 13. században az Altaj központi szerepet játszott Dzsingisz Kán hódításai és birodalomalapítása idején, és a mondák szerint ott is van eltemetve, holott sírjának helye ismeretlen. Halála és a rá következő hatalmi harcok után török-mongol nomád törzsek néhány egymást viszonylag gyorsan felváltó és gyenge hatalmi képződményt alkottak. Az utolsó ilyen birodalmacska a Dzsungár Kánság volt a 17-18. században. Miután ezt a kínaiak elsöpörték, az Altaj 1756-ban került Oroszországhoz, állítólag önkéntesen, noha nehéz elképzelni, milyen alapon és milyen eszközökkel lehetett akkor ezt az önkéntességet megállapítani. Úgy látszik, nem volt ellenállás.

A Csuja folyó Csibitnél

Az Altaj mai lakossága három csoportra oszlik az 1999-i adatok alapján:

1. Az „altajiak“, mindazon népek utódai, akik kerültek az Altajba az oroszok megérkezése előtt. Részük az összlakossághoz viszonyítva kb. 31%.
2. Az „oroszok“, a 17. század elejétől óta beáramlott szláv népek utódai, köztük olyan emberek leszármazottjai is, akik a 20. század 30-as évek óta betelepültek, gyakran nem önkéntesen. Ez a csoport kb. 60%-ot tesz ki.
3. A kazahok, 6% körül.

Kilátás a Katu-Járik hágóról a Csulisman-völgybe

Az oroszok Szibéria (Jermak Timofejevics nevéhez fűzödő, 1581-től kezdődő) hódítása nyomán jelentek meg a térségben. Az Altaj a jobbágyságtól és más kellemetlenségektől menekülő orosz parasztok egyik menedékhelye lett. Olyan képzeletbeli földet kerestek, amelyet „belovogyé-nak”, „fehér vizek vidékének” hívtak, ahol mentesek lehessenek vallási és társadalmi elnyomástól. Később jöttek az óhitűek is, akiket kirekesztettek az orosz ortodox egyházból 1653 és 1656 között, a „raszkol“, azaz szakadás idején. Egyéb reformok között az egyházi vezetés akkor a Szentháromságot vezette be Oroszországban – aki nem volt hajlandó az új dogmákat vallani, nem maradhatott a községében és a birodalom távoli, nem ellenőrizhető zugaiba menekülni kényszerült. Az óhitűek egyik leghíresebb községe még ma is fennáll az Ujmon-völgyben, a déli Altajban.

A Csulisman folyó

Az altajiak hagyományosan sokistenhívők. A hegyek, folyók, hágók és fák személyes szellemekkel rendelkeznek, akiket tisztelni és jó hangulatban tartani kell. Az altaji hit szerint két isten, egymással versenyezve, teremtette a földöt a vízből. Hitük szerint az emberi lélek olyan sugarak elegye, amelyek a földtől, a holdtól és a naptól erednek.
A 19-ik században a hatóságok kényszerítették az altajiakat arra, hogy a keresztény vallásra térjenek át, de ez teljesen felszínes volt, és alig maradt befolyással lelkivilágukra és szokásaikra. A délkeletről jövő buddhista befolyás néhány eleme bekerült az altaji hitgyakorlatba.
A 19. és 20. század fordulóján egy politikai-vallási mozgalom keletkezett, a „burhanizmus“, amelyben függentlenségi vágyak vegyültek népi mondákkal, keresztény és buddhista elemekkel. A burhanizmus hívei vártak egyfajta megváltót, „Oirot-ot“, aki saját államba vezetne őket. Ez az Oirot tulajdonképpen a Dzsungár Kánság alapítója volt, aki ilyen átlényegült formában bukkant fel újra.

Régi függőhíd a Katunyon keresztül, Csemálnál.

Az altaji térséghez is fűződnek Nyikolaj Roerich (1874-1947) festő és filozófus eszméi, aki Ázsia hegyi vidékein létező hitekben és szokásokban a világ javulásának a kulcsát látta, és különösen az Altajban a buddhista misztikus paradicsom, a „Sambala“ helyszínét vélte felfedezni. Roerich gondolatainak ma is sok híve van Oroszországban, akik mint egyfajta zarandokok utaznak az Altajba.

Az Altaj mai lakóinak túlnyomó többsége semmilyen vallásnak híve, hanem a vodkának és a házilag főzött pálinkának. A földmüvelés gyakorlatilag megszűnt, a kolhozok tönkrementek, az emberek önellátó állattartásra rendezkedtek be. (Előbb az Altajból élelmiszert kivittek a Szovjetunió más részeibe.) Elég gyakoriak a házi állatok lopása és az ebből adodó, néha halálos kimentelű viszályok. Az ellátás akadozik. Csupán a csempészet Mongólia felé biztosít némi plusz jövedelmet.

Az Altaj gyéren lakott terület. A főút a Csujszkij Trakt, amely Gorno Altajszkból, a fővárosból Mongóliába vezet. A Csujszkij Trakt a mai formában a sztálini idők kényszermunka-táborai igénybevételével épült, akkor az útvonal mellett fekvő lágerek egész lánca vonult a mongol határig.

A Csuja torkolata a Katunyba Mali Jalomannál

A Csujszki Trakton kívül van még néhány aszfaltozott és nem aszfaltozott út. Sok település csak terepjáróval vagy lóháton érhető el. A szovjet időkben helikopterekkel látták el a félreeső falvakat, de ez a fajta fényüzés rég megszűnt.

A vadászok és a kalandkereső turisták (túlnyomó többségben oroszok az európai részből) járják a „taigát“, az őserdőt, az úgynevezett „tropákon”, – olyan ösvényeken, amelyeket eredetileg a vadak törtek maguknak az erdőn keresztül. A tropák ismerete nélkül nem lehet áthaladni a taigán.

A Teleckoje illetve Telecki-tó eléggé mély, jelenleg a 26-ik legmélyebb tó a világon. Sok patak és folyó önti a vizét a tóba, de csak egy lefolyása van, a Bija folyó.

Halászok a Bija folyónál

Csak az északi csücskéje érhető el aszfaltúton, a tó partján fekvő több település csak a tavon keresztül hozzáférhető, nyáron csónakokkal, hajókkal, télen a jégen át. Nyáron egyszer hetente egy teherhajó megy a tavon keresztül és ellátja a településeket, főleg élelmiszerekkel és üzemanyaggal. Orvos is lakik a tó mentén, aki csónakkal ellátja a betegeit.

A Teleckoje-tó déli partja

Az emberek a tó mentén mindenekelőtt vadászat és halászatból élnek. A tavat körülvevő hegyek (legmagasabb közülük a Teleckij 2500 méterrel) mindenféle állat lakhelye, és a tó nagyon gazdag halakban. A tó mélysége olyan, hogy a fenekén nagyon jó megmarad minden, mivel ott a hideg miatt nincs hal és egyéb állat, amely „feldolgozná“ például a tóba fulladt emberek holttesteit. Így a buvárok még ma is megnézhetik a forradalom idején egy a jégen vívott csatában elesett és utána a tóba dobott vörös katonák és fehérgárdisták hulláit, lovaikkal együtt.

A Teleckoje-tó közepső szakaszán

Az Altajba irányuló turizmus jelentősen csökkent, mivel az út az Altajba és az ottani tartozkodás nagyon megdrágult, és a különféle helyek hozzáférhetősége és ellátása sok nehézséggel jár.

Kár, mert az Altaj mindenképpen megérne egy látogatást.

 

(A fényképek 2000-ből származnak. A fogalmazás 2003-ban készült, tehát lehet, hogy néhány adat már nem aktuális.)

 

vissza a magyar publikációk oldalához

vissza a bevezető oldalhoz